Hvem er grunnleggeren av OnlineBoardEvaluations?

OnlineBoardEvaluations er utviklet som en tjeneste fra Leadership Advisor Group, som består av høyt betrodde styrerådgivere og er grunnlagt av Nina Nærby.

Tjenesten ble opprinnelig utviklet for å hjelpe klienter med å utforme egenevaluering i de mellomliggende år der styret ikke engasjerte eksterne rådgivere til styreevalueringen. Tjenesten viste seg imidlertid å være verdifull for alle styrer som ønsker å lage en effektiv egenevaluering..

Når styret velger å benytte servicen vår, gjør vi alt arbeidet i forbindelse med online styre-evalueringen. Vi sender links til dem som skal delta i undersøkelsen (Standard, Comprehensive, Repeat, or Customized), sikrer at alle svar blir innsamlet og utvikler en anonymisert resultatrapport som styret kan benytte som grunnlag for en relevant diskusjon.

Undersøkelsene våre er godt testet og har vært brukt som en del av de mer omfattende styre-evalueringene som Leadership Advisor Group har gjort for andre styrer, blant annet styrer i selskaper som er vist på hjemmesiden. Når man bruker en av undersøkelsene våre, vil styret leve opp til de anbefalte governance guidelines vedrørende selvevaluering.

Vi hjelper med egenevaluering av styret

Våre undersøkelser har blitt brukt av konsernstyrene i disse selskapene som en del av Leadership Advisor Group-evalueringene

Vårt løfte til styret

Vi forstår

Vi arbeider for å forstå styrets spesifikke situasjon og veileder om hvilken løsning som passer best til det konkrete behov

Vi tilfører kunnskap

Vi holder oss oppdatert innen nye trender og «good governance» i Storbritannia, Danmark, Norge og Sverige og gjennomfører mange evalueringer hvert år, slik at styret kan få eksperthjelp

Vi leverer resultater

Vi leder og gjennomfører prosjekter effektivt og profesjonelt, og vi leverer høy kvalitet innen avtalt tid

Våre beste praksis-spørreskjemaer og hurtige rapportering hjelper styret med å avdekke sine styrker og forbedringsmuligheter

Scroll to Top