Velg det av våre profesjonelle egenevaluerings-spørreskjemaer som passer best til styrets behov og ambisjoner

Standard

For styrer som er nye når det gjelder styreevaluering eller som bare ønsker å oppfylle minstekravene for en årlig egenevaluering

Leadership Advisor Groups klassiske spørreskjema, fortløpende oppdatert og brukt av ledende globale børsnoterte selskaper, anerkjente fond samt fondseide bedrifter

Spørsmål som samsvarer med nasjonal lovgivning og governance guidelines

Hjelp til implementering (vi sender lenker til spørreskjema samt påminnelser)

Selvforklarende resultatrapport

Hurtig levering

Sikker oppbevaring for eventuell fremtidig sammenligning av resultater

Comprehensive

For styrer som ønsker flere detaljer slik at man kan få en grundig diskusjon om muligheter for å forbedre styrets effektivitet

Samme som Standard, men med ekstra spørsmål for mer utdypende svar

Spørsmål som samsvarer med nasjonal lovgivning og governance guidelines

Evaluering av individuelle styremedlemmers verdiskapelse

Åpne kommentarfelter

Benchmarking i forhold til andre styrer

Hjelp til implementering (vi sender lenker til spørreskjema samt påminnelser)

Selvforklarende resultatrapport

Hurtig levering

Sikker oppbevaring for eventuell fremtidig sammenligning av resultater

Repeat

For styrer som tidligere har samarbeidet med OnlineBoardEvaluations eller Leadership Advisor Group

Samme spørreskjema som styret har benyttet tidligere

Hjelp til implementering (vi sender lenker til spørreskjema samt påminnelser)

Selvforklarende resultatrapport

Hurtig levering

Sikker oppbevaring for eventuell fremtidig sammenligning av resultater

Customized

For styrer som foretrekker å bruke eget spørreskjema

Styrets eget spørreskjema

Hjelp til implementering (vi sender lenker til spørreskjema samt påminnelser)

Selvforklarende resultatrapport

Hurtig levering

Sikker oppbevaring for eventuell fremtidig sammenligning av resultater

Vi ser frem til å høre fra deg for å diskutere disse eller andre løsninger

Scroll to Top