Det har aldri vært enklere
å evaluere styret ditt

Les her om hvordan vi kan hjelpe

Velkommen til
OnlineBoardEvaluations
støttet av Leadership Advisor Group

Dere ønsker å evaluere styret, men er ikke sikre på hvilke spørsmål som vil være de beste å stille.
Dessuten er dere klare over at ikke alle styremedlemmer nødvendigvis svarer helt åpenhjertig hvis undersøkelsen administreres internt.
Vi gjør det lett for dere med profesjonelle spørreskjemaer som blir sendt direkte fra oss og med resultatrapporter som leveres raskt og sikrer alle deltagere anonymitet.
Lag en egenevaluering av styret, enkelt og profesjonelt.

 

Møt oss og se hva vi kan gjøre for styret

Våre spørreskjemaer har blitt brukt av konsernstyrene i disse selskapene som en del av styreevalueringene foretatt av Leadership Advisor Group eller OnlineBoardEvaluations

Styrets egenevaluering

Regelmessige styreevalueringer av høy kvalitet er viktig, ikke bare for kontinuerlige forbedringer av styrets arbeid, men også for å fastholde eller forbedre organisasjonens omdømme hos aksjonærer og andre nøkkelinteressenter. Hvis styret følger de nasjonale governance guidelines, vil styret vanligvis minst hvert tredje år engasjere en samarbeidspartner for å utarbeide en dyptgående, objektiv, ekstern styreevaluering. I mellomliggende år lager styret en egenevaluering.

Vi tilbyr en hybrid egenevaluering. Det betyr at i stedet for at styret utvikler og gjennomfører en intern undersøkelse som legger beslag på verdifull medarbeidertid og kompromitterer deltagernes anonymitet, sender vi styremedlemmer og ledere / interessenter lenker til et av våre validerte spørreskjemaer eller til et spørreskjema som styret selv har utviklet, og leverer en resultatrapport der alle deltagere har kunnet svare anonymt, ærlig og trygt. Styret får, på en rask og profesjonell måte, et godt innblikk i hvordan det klarer seg, men uten at det innebærer kostbar konsulenthjelp. Dette kan være den perfekte løsning for å imøtekomme krav til egenevaluering innenfor de nasjonale governance guidelines. Det er også en praktisk løsning for bedrifter og organisasjoner som tidligere har arbeidet med Leadership Advisor Group og som nå ønsker å utarbeide en egenevaluering der man bruker samme spørreskjema for å kunne sammenligne resultatene med tidligere år. La oss hjelpe deg med en egenevaluering av styret, lett og profesjonelt!

survey example

 

OnlineBoardEvaluations er spesialist på online-spørreskjemaer til styreevaluering. Undersøkelsene våre er en tjeneste som leveres av morselskapet Leadership Advisor Group, og er basert på mange års profesjonell ekspertise med å gjennomføre styreevalueringer for noen av de mest anerkjente selskaper og fond i Storbritannia og Skandinavia (se referanser og anbefalinger her).

Spørreskjemaene er utformet i samsvar med de nasjonale anbefalinger vedrørende corporate governance. Vi har også spørreskjemaer egnet for fond, fondseide bedrifter samt non-profit organisasjoner. Vi sørger for at spørreskjemaene fortløpende blir oppdatert i henhold til de nyeste nasjonale retningslinjer.

 

Vi hjelper styret med å få feedback på anbefalte «governance»-temaer som hvorvidt styret bruker nok tid på å arbeide med strategi, er tilstrekkelig oppmerksom på risiko, har en positiv og konstruktiv relasjon med ledelsen og hvorvidt styremøtene er effektive. Spørreskjemaet kan også inneholde forskjellige vurderingsnivåer angående komiteers-, komiteleders-, og styreleders verdiskapelse samt anonyme peer-to-peer evalueringer av individuelle styremedlemmer.

Vi har erfaring med å sikre at evalueringen dekker alle temaer som er relevante for at styret skal leve opp til de gjeldende governance-anbefalinger, og som også kan bidra til at styret kan bli et verdiskapende styre i verdensklasse.

Rapportene våre gir styret verdifull innsikt og et godt grunnlag for å diskutere mulige forbedringspunkter i styrearbeidet.

example_strategy implementation

Styret kan velge mellom disse egenevaluerings- spørreskjemaene

STANDARD

For organisasjoner/bedrifter som er nye når det gjelder styreevaluering eller bare ønsker å leve opp til minstekravene hva angår årlig egenevaluering

COMPREHENSIVE

For styrer som ønsker mer dybde og flere detaljer slik at man kan få en grundig diskusjon om muligheter for å forbedre styrets effektivitet

REPEAT

For styrer som tidligere har samarbeidet med OnlineBoardEvaluations eller Leadership Advisor Group

CUSTOMIZED

For styrer som foretrekker å anvende sitt eget spørreskjema

Hvis styret foretrekker å gjøre en ekstern evaluering (gjennomført av en samarbeidspartner utenfor organisasjonen/bedriften og som anbefales gjennomført minst hvert tredje år), vil vi sette dere i kontakt med morselskapet vårt  Leadership Advisor Group.De vil samarbeide med dere for å utvikle en skreddersydd løsning. De kombinerer metoder som et online-spørreskjema tilpasset organisasjonens spesifikke behov, dyptgående personlige intervjuer av styremedlemmer og ledere, analyse av styremateriale og hvordan styret har brukt møtetiden, observasjon av dynamikken på styremøte, styrets kognitive sammensetning (psychometric profiling), benchmarking av styrets kompetansesammensetning, m.m.. Alt presenteres og diskuteres med styret, inkludert et forslag til konkrete tiltak, utarbeidet av Leadership Advisor Group.

Fordeler og Muligheter

Velprøvde spørreskjema

Basert på beste praksis fra Leadership Advisor Groups mangeårige erfaring med gjennomføring av styreevalueringer.

Innsiktsfulle rapporter

Lettforståelige rapporter og grafikk hjelper styret med å kartlegge styrker samt muligheter for forbedringer.

Fleksibelt set-up

Inviter bare styremedlemmer eller inkluder også utvalgte ledere og interessenter. Legg til spørsmål om individuell- eller komité-evaluering eller bruk styrets eget spørreskjema.

Hurtige resultater

Vi sender links og påminnelser og utfører arbeidet. Vi utarbeider og sender resultatrapporten senest to uker etter at online-undersøkelsen er gjennomført.

Målbare framskritt

Hvis det ønskes, kan vi oppbevare resultatene slik at styret lett kan gjenta prosessen årlig og måle fremskritt.

Skandinaviske / britiske eksperter

Vi kjenner de relevante governance guidelines i Storbritannia, Danmark, Norge og Sverige og sikrer at spørreskjemaene er i samsvar med disse.

Ressurser (på engelsk)

board of directors

Governance Guidelines

The latest governance guidelines for corporations and foundations can be hard to locate, so we’ve collected them here for you.

Best practice board evaluation methods

Recommended Reading

In this section we’ll help you to stay up-to-date with the latest thinking on how to professionalize the boards of corporations, foundations and non-profits.

Board evaluation best practice surveys

Latest Analyses

We are continuously analyzing which questions and methods work best for board evaluations, and creating benchmarks so you can see how your organization compares.

From our LinkedIn feed

Våre best practice spørreskjemaer og hurtige rapportering hjelper styret med å avdekke styrets styrker samt forbedringsmuligheter

Scroll to Top