Det har aldrig været lettere at evaluere bestyrelsen

Læs her hvordan vi kan hjælpe

Velkommen til OnlineBoardEvaluations
understøttet af Leadership Advisor Group

Jeres bestyrelse ønsker at lave en selvevaluering, men er ikke sikker på, hvilke spørgsmål der er mest relevante. Desuden er I bevidste om, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer nødvendigvis besvarer undersøgelsen ærligt, hvis den administreres internt. Vi gør evalueringsprocessen enkel med professionelle spørgsmål, der sendes direkte fra os, og med resultatrapporter, der leveres hurtigt, og sikrer alle deltagere anonymitet. Lav en selvevaluering af bestyrelsen, enkelt og professionelt.

Mød os og se hvad vi kan gøre for bestyrelsen

Vores spørgeskemaer er blevet brugt af koncernbestyrelser i disse virksomheder som en del af bestyrelesevalueringerne foretaget af Leadership Advisor Group eller OnlineBoardEvaluations

Selvevaluering af bestyrelsen

Regelmæssige bestyrelsesevalueringer af høj kvalitet er ikke kun vigtige for kontinuerlige forbedringer af bestyrelsens arbejde, men også for at opretholde eller endda forbedre jeres organisations omdømme hos aktionærer og andre interessenter. Hvis bestyrelsen følger de nationale governance guidelines, vil den mindst en gang hvert tredje år inddrage en samarbejdspartner for at lave en dybdegående, objektiv og ekstern bestyrelsesevaluering. I de mellemliggende år udarbejder bestyrelsen en selvevaluering.

Vi tilbyder en hybrid selvevaluering. Dette indebærer, at vi sender bestyrelsesmedlemmerne samt ledere/interessenter links til et af vores validerede spørgeskemaer, eller til et spørgeskema bestyrelsen selv har været med til at udarbejde. Efterfølgende leverer vi en anonym, troværdig og sikker rapport med resultaterne. Dermed undgår I et scenarie, hvor bestyrelsen udarbejder og gennemfører en intern undersøgelse, der både bruger værdifuld medarbejdertid og kompromitterer deltagernes anonymitet.

Med vores hjælp får bestyrelsen et hurtigt og professionelt indblik i, hvordan den klarer sig, men uden at gøre brug af den mere kostbare konsulenthjælp. Dette er en perfekt løsning til selvevaluering, da den er enkel, samt imødekommer kravene til bestyrelsesevaluering indenfor de nationale governance guidelines. Det er også en praktisk løsning for virksomheder og organisationer, der tidligere har arbejdet med Leadership Advisor Group, og som nu ønsker at lave en selvevaluering. Det samme spørgeskema kan benyttes gentagne gange, hvilket gør resultaterne sammenlignelige med tidligere år. Med vores assistance kan I let og professionelt lave en selvevaluering af bestyrelsen.

survey example

OnlineBoardEvaluations har specialiseret sig i online spørgeskemaer til bestyrelsesevalueringer. Vores undersøgelser er en service leveret af Leadership Advisor Group og er baseret på mange års professionel ekspertise med at gennemføre bestyrelsesevalueringer for bestyrelser hos nogle af de mest anerkendte virksomheder og fonde i UK og Skandinavien (se referencer og anbefalinger her).

Vores spørgeskemaer er specifikt designet til at matche de nationale anbefalinger i både UK, Danmark, Norge og Sverige indenfor corporate governance. Derudover har vi spørgeskemaer, der både er egnede til fonde, fondsejede virksomheder samt til non-profit organisationer. Vi sikrer, at alle vores spørgeskemaer kontinuerligt bliver opdateret, så de lever op til de nyeste nationale retningslinjer.

Vi hjælper bestyrelsen med at få feedback på anbefalede nationale governance temaer, såsom hvorvidt bestyrelsen bruger tilstrækkelig tid på at arbejde med strategi, er opmærksom på risici, har en positiv og konstruktiv relation til ledelsen, samt hvorvidt bestyrelsesmøderne er effektive.

Spørgeskemaet kan også inkludere forskellige niveauer af evalueringer, der indbefatter værdiskabelse i komiteernes, komiteformandens og bestyrelsesformandens arbejde, samt anonyme peer-to-peer evalueringer af de individuelle bestyrelsesmedlemmer.

Vores erfaring sikrer, at evalueringen indbefatter alle nødvendige emner, som anbefales for at evalueringen lever op til de gældende governance anbefalinger. Derudover bidrager vores assistance til, at bestyrelsen kan blive en værdiskabende bestyrelse i verdensklasse.

Rapporterne giver bestyrelsen værdifulde indsigter i bestyrelsesarbejdet og et godt grundlag for at diskutere mulige forbedringer.

example_strategy implementation

Bestyrelsen kan vælge mellem disse spørgeskemaer

Standard

For organisationer/virksomheder der er nye i forhold til bestyrelsesevalueringer, eller som blot ønsker at leve op til minimumskravene for årlig selvevaluering.

COMPREHENSIVE

For bestyrelser der ønsker en mere dybdegående og deltaljeret evaluering med henblik på at få en grundig diskussion omkring mulighederne for at forbedre bestyrelsens effektivitet.

REPEAT

For bestyrelser der tidligere har arbejdet med OnlineBoardEvaluations eller Leadership Advisor Group

Customized

For bestyrelser der ønsker at anvende deres eget spørgeskema

Hvis bestyrelsen ikke ønsker at gennemføre en selvevaluering men i stedet vælger en ekstern evaluering (udført af en samarbejdspartner udenfor jeres organisation, hvilket anbefales at gøres mindst en gang hvert tredje år) vil vi sætte bestyrelsen i kontakt med vores moderselskab Leadership Advisor Group. De vil i samarbejde med jer udvikle en skræddersyet løsning til netop jeres bestyrelse. Dette gøres ved at kombinere forskellige metoder som eksempelvis et online spørgeskema udviklet specifikt til jeres organisation, dybdegående interviews med bestyrelsesmedlemmer og ledere, analyse af bestyrelsesmateriale, og en analyse af hvordan bestyrelsen har anvendt tiden på bestyrelsesmøderne, observation af dynamikken på møderne, bestyrelsens kognitive sammensætning (psychometric profiling), benchmarking af bestyrelsens kompetencesammensætning med mere. Alt præsenteres og diskuteres med bestyrelsen, inklusive forslag til forbedringer udarbejdet af Leadership Advisor Group.

Fordele og Muligheder

Validerede spørgeskema

Baseret på ”best practice” fra Leadership Advisor Group's mangeårige erfaring med at gennemføre bestyrelses-evalueringer.

Indsigtsfulde rapporter

Letforståelige rapporter og grafikker der hjælper bestyrelsen med at kortlægge sine styrker, samt muligheder for forbedringer.

Fleksibelt set-up

Invitér kun bestyrelsesmedlemmer eller inkludér udvalgte executives og interessenter. Tilføj spørgsmål vedrørende individuel evaluering eller komiteevaluering, eller benyt bestyrelsens eget spørgeskema.

Hurtige resultater

Vi sender links og påmindelser, ligesom vi indsamler data. Vi udarbejder og sender rapporten indenfor to uger efter at onlineundersøgelsen er gennemført.

Målbare fremskridt

Hvis det ønskes, kan vi opbevare resultaterne, så bestyrelsen let kan gentage processen årligt og måle sine fremskridt.

Skandinaviske / UK eksperter

Vi kender de relevante governance guidelines i UK, Danmark, Norge og Sverige, og vi sørger for, at spørgeskemaerne matcher disse.

Resources (på engelsk)

board of directors

Governance Guidelines

The latest governance guidelines for corporations and foundations can be hard to locate, so we’ve collected them here for you.

Best practice board evaluation methods

Recommended Reading

In this section we’ll help you to stay up-to-date with the latest thinking on how to professionalize the boards of corporations, foundations and non-profits.

Board evaluation best practice surveys

Latest Analyses

We are continuously analyzing which questions and methods work best for board evaluations, and creating benchmarks so you can see how your organization compares.

From our LinkedIn feed

Vores ”best practice” spørgeskemaer og hurtige rapportering hjælper jer med at kortlægge bestyrelsens styrker samt mulighederne for forbedringer

Scroll to Top